Prawdziwy uczeń Jezusa

Co to znaczy być uczniem Jezusa? Czy spełniamy warunki dobrego uczniostwa? Czy uważnie słuchamy naszego Nauczyciela? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.

Obojętność

Co jest powodem zobojętnienia ludzi na nieszczęście drugiego człowieka? Dlaczego brakuje empatycznych relacji międzyludzkich? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.

Cel darów Ducha Świętego

Po co nam dary Ducha Świętego? Czy wszyscy mamy jakiś dar? Jak go używamy? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna w dniu 9 czerwca.

Konsekwencje grzechu

Czy będąc nawróconymi upodabniamy się do Świętego? Czy mówimy tak jak On? Czy myślimy tak jak On? Czy robimy to co On? Czy czujemy tak jak On? Czy umiemy cieszyć się z Jezusa i w Jezusie? Gdzie jesteśmy kiedy grzeszymy? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Brata Jakuba Jarosławskiego w dniu 02 czerwca.

Nauczanie przez kobiety podczas nabożeństw

Stanowisko Komisji Etyki i Teologii z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw Poddając się zasadom Pisma Świętego obowiązującym wszystkich wierzących w Kościele, stwierdzamy, że: 1) Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy Kościoła – Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7; Tyt. 1,5-9) i słusznie … [Read more…]

Open Doors

„Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” – 1 Kor 12,26 Mamy to szczęście, że żyjemy w miejscu i czasie, gdzie chrześcijanie nie są prześladowani. Jednak istnieje wiele państw, gdzie nasi bracia nie są mile widziani. Cierpią prześladowania, ucisk, przemoc każdego … [Read more…]