150 lat baptyzmu w Zduńskiej Woli

Baptyzm na ziemi zduńskowolskiej zaczął formować się pod koniec lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Jednak za datę powstania uważa się 11 kwietnia 1870 roku, w którym to dniu odbył się pierwszy Chrzest Wiary jednego z członków zboru.
Świętowanie jubileuszu opóźniło się o kilka miesięcy ze względu na pandemię, a i ta data nie była do końca pewna. Niemniej jednak 26 września mury naszej świątyni wypełniły się zaproszonymi gośćmy. Obecni byli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Kanaan, Kościoła Chrześcijan Baptystów z Łodzi i Zelowa. Na zaproszenie odpowiedzieli także Prezydent miasta Zduńskiej Woli Konrad Pokora, Burmistrz miasta Warty Krystian Krogulecki, dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych w UM Zduńska Wola, Tomasz Polkowski dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Jarosław Stulczewski prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i wiele innych wspaniałych gości.
Uroczystość uświetnił koncert chóru mieszanego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi pod dyrekcja Dawida Bera, Chór Męski Lutnia w Warcie pod dyrekcją Dawida Bera i Kamila Gruszczyńskiego, oraz soliści: tenor – Paweł Żak i wibrafonista – Ozeasz Błaszczyk. Pastor Remigiusz Neumann krótko przedstawił historię baptyzmu w Zduńskiej Woli, później natomiast zabrał głos Jarosław Stulczewski, który opowiedział o burzliwych losach zboru baptystów, o narastających mitach, złośliwej propagandzie, a także o społecznym odrzuceniu. Wspomniał również postać ostatniego przedwojennego pastora – Edwarda Kupsha, autora pierwszej monografii, podsumowującej działalność baptystów i ich historię na ziemiach polskich. W ciepłych słowach o współczesnym już zborze wyraziła też zdanie współautorka publikacji „150 lat baptyzmu w Zduńskiej Woli” – Ewa Pohl, miło wspominała nowo zawiązującą się społeczność w latach dziewięćdziesiątych pod przewodnictwem pastora Wiesława Grzywińskiego. Na koniec usłyszeliśmy życzenia płynące z łódzkiego kościoła baptystycznego oraz od kierownictwa warckiego chóru Lutnia.
TU można obejrzeć całą uroczystość.