Kim jesteśmy i w co wierzymy?

        Jesteśmy chrześcijanami, którzy pragną nieść Ewangelię całemu światu. Wierzymy w jednego, żywego Boga w trzech postaciach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Naszym jedynym autorytetem jest Pismo Święte, jako żywe Słowo Boże skierowane do nas i naszego życia.  Jego głównym przesłaniem jest to, iż Jezus Chrystus, Syn Boży przez swą śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.  Tylko ten, kto upamięta się i odwróci od grzechu, a zwróci wiarą do Jezusa Chrystusa, otrzyma przebaczenie i życie wieczne. Jezus Chrystus powróci wkrótce jako Król Królów i Pan Panów, by sądzić żywych i umarłych.

Dodaj komentarz