Modlitwa za Polskę

W obliczu ostatnich wydarzeń w naszym kraju, które mogą niepokoić niektórych z nas jedna z naszych sióstr poczuła potrzebę modlitwy za Polskę. Wszyscy jesteśmy Polakami, a więc dobro tego kraju i ludzi tu mieszkających powinno nam wszystkim leżeć na sercu. Jeśli ktoś chce przyłączyć się do tego apelu to prosimy o modlitwę. Wiemy, że najcenniejsza jest ta modlitwa, która płynie z głębi serca w Duchu Świętym lecz czasem braknie własnych słów, aby ująć to co się ma na myśli, zamieszczam więc modlitwę zaproponowaną przez siostrę, autorstwa Ulfa Ekmana („Bóg, państwo, człowiek”).

Boże błogosław nasz kraj!

Ojcze, w imieniu Jezusa modlimy się o nasz kraj. Dziękujemy Ci za niego. W swoim słowie (2 Ks. Kronik 7;14) powiedziałeś, że jeśli „… ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swych złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię.”

Jako chrześcijanie i Ciało Chrystusa nie modliliśmy się i nie troszczyliśmy się o nasz kraj tak, jak powinniśmy. Wyznajemy to jako grzech i odwracamy się od naszego samolubnego postępowania. Przychodzimy do Ciebie, aby się modlić o ten kraj i chronić go w duchu.

Błogosławimy nasz rząd. Dziękujemy Ci za rząd, Parlament i każdego przedstawiciela, który broni praw ludzi. Modlimy się o nich i prosimy, aby ich decyzje były zgodne z Twoimi. Modlimy się o to, aby mieli bojaźń Pana, która sprawi, że będą przestrzegać Twoich praw i przykazań, i że nie będą mieli odwagi powstać przeciwko Twoim zamysłom i planom. Modlimy się o zachowanie ich umysłów tak, aby prawda, a nie kłamstwa kierowała nimi.

W imieniu Jezusa modlimy się o pracę Ducha Świętego w naszym rządzie i całym kraju, przynoszącą pokutę, duchowe przebudzenie, błogosławieństwo i powodzenie.

Niech ten kraj będzie taki, jakim Bóg chce go widzieć. Proklamujemy wolność dla tego kraju, taką wolność, aby wypełniło się to, co Bóg zamierzył i zaplanował. Modlimy się, aby aniołowie Boży chronili naszych granic i strzegli tego, co Bóg chce tutaj czynić.

Wyznajemy moc oczyszczającej krwi Jezusa ku przebaczeniu, oczyszczeniu, ochronie i wolności dla całego kraju.

Wychwalamy Cię Panie za to, że wysłuchujesz naszych modlitw, i że gdy modlimy się za rząd, Ty błogosławisz nasz kraj tak, aby prawdziwa Ewangelia mogła być bez przeszkód głoszona i przyjmowana przez ludzi, przynosząc zbawienie i uwolnienie całemu narodowi.

Dziękujemy ci za to, że Twój Duch będzie wysłany na ten kraj tak, że znaki i cuda staną się codziennością, a ludzie będą mogli zrozumieć, że jesteś naprawdę dobrym Bogiem, i że Jezus żyje dziś, chce i może zmienić życie ludzi.

Wyznajemy Jezusa jako Pana tego kraju.

Błogosławimy nasz kraj w imieniu Jezusa.

Amen.