Oddzielony od Boga i ludzi

2019.03.24

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.