…i nie opuszczę cię…

Czy dotrzymujemy obietnic składanych Bogu i ludziom? Czy pamiętamy o naszych przyrzeczeniach? Co jest dla nas ważniejsze, dotrzymanie słowa, czy wygodne życie? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna w dniu 14 kwietnia.

Choroba – narzędzie do kształtowania charakteru

Czy Chrystus uwolnił nas na krzyżu od cielesnego cierpienia? Czy choroba w naszym życiu może służyć ku dobremu? Skąd brać siłę na poddanie się doświadczeniom?Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Brata Jakuba Jarosławskiego