Badanie duchów

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna