Choroba – narzędzie do kształtowania charakteru

Czy Chrystus uwolnił nas na krzyżu od cielesnego cierpienia? Czy choroba w naszym życiu może służyć ku dobremu? Skąd brać siłę na poddanie się doświadczeniom?
Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Brata Jakuba Jarosławskiego