W ślad za Chrystusem

Co oznacza, tak naprawdę, naśladowanie Jezusa? Czy jesteśmy gotowi na największe cierpienie w Jego imieniu? Czy umiemy zaprzeć się samego siebie?

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.