Życie w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem

Czy nasza relacja z Bogiem jest dość silna by usłyszeć Jego głos? Czy wsłuchujemy się w osobiste poselstwo Ducha Świętego skierowane do nas? Czy jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu?

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Krystiana Bera.