Niezapracowana łaska

Czy można zapracować na Bożą łaskę? Czy zawsze zgadzamy się z Bożą sprawiedliwością? Czy potrafimy być wdzięczni za dar, na który nie zasłużyliśmy?

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Brata Jakuba Jarosławskiego.