Setnik – człowiek wielkiej wiary

Jaki mamy powód, aby nie pomagać tym, których nie lubimy? Czy możemy uczyć się wiary i miłosierdzia od naszych wrogów?

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego 17 listopada przez Pastora Remigiusza Neumanna.