Tylko Bóg może mnie osądzić

Czym się różni ocena od osądu? i czy mamy oceniać? a nie osądzać?

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania z cyklu „Kazanie na górze”, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.