Dzień Dziękczynienia

Dzień Dziękczynienia jest dla nas dniem szczególnym. W tym dniu możemy głosić za co jesteśmy wdzięczni Bogu i wspólnie dzielić się Jego darami. A żeby nas było więcej zaprosiliśmy do świętowania zaprzyjaźniony zbór z Zelowa. Nabożeństwo prowadzili – Pastor Remigiusz Neumann, Pastor Zboru w Zelowie Grzegorz Skobel i Przewodniczący Rady Zboru w Zduńskiej Woli Brat Jakub Jarosławski, natomiast kazanie wygłosił Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP Prezbiter Marek Głodek. Przypominał on nam w swoim duszpasterskim przemówieniu, że wdzięczność powinna pochodzić z naszego serca, z głębi ludzkiego jestestwa. Ważne jest aby dziękować Bogu za wszystko co od Niego otrzymujemy, nawet jeśli przechodzimy przez przykre doświadczenia to zaufanie Bogu jest w takich momentach bardzo ważne. Na potwierdzenie tych słów członkowie kościoła mogli wyjść na środek i opowiadać o Bożym zaopatrzeniu, odpowiedziach na modlitwy, o Jego dobroci i łasce w codziennym życiu tych, którzy o tym opowiadali. To były piękne i wzruszające, często osobiste historie. W trakcie nabożeństwa śpiewaliśmy pieśni dziękczynne, a jedną z pieśni zaśpiewały dzieci. Także wspólnie się modliliśmy i wychwalaliśmy naszego Boga.
Po nabożeństwie jedliśmy wspólnie przygotowany posiłek, przedłużając tym samym czas świętowania i dzielenia się świadectwami o tym co Bóg dla nas uczynił. Niech będzie mu chwała na wieki.