Bojaźń w Kościele

Czym jest strach względem Boga? Czy lęk przed Panem może dać kościołowi coś dobrego? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna

W ślad za Chrystusem

Co oznacza, tak naprawdę, naśladowanie Jezusa? Czy jesteśmy gotowi na największe cierpienie w Jego imieniu? Czy umiemy zaprzeć się samego siebie? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna.

Dojrzałość Kościoła

Czym powinien charakteryzować się dojrzały kościół? Co określa zbór jako ten, który jest blisko Boga? Czy każdy z nas ma to w sobie? Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania, wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna

Nauczanie przez kobiety podczas nabożeństw

Stanowisko Komisji Etyki i Teologii z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw Poddając się zasadom Pisma Świętego obowiązującym wszystkich wierzących w Kościele, stwierdzamy, że: 1) Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy Kościoła – Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7; Tyt. 1,5-9) i słusznie … [Read more…]