Mój Amalek

Zapraszamy do wysłuchania niedzielnego kazania wygłoszonego przez Pastora Remigiusza Neumanna

Środowe rozważanie Słowa Bożego

W związku z rządowym rozporządzeniem oraz w trosce o nasze zdrowie zawieszamy niedzielne nabożeństwa i wszelkie inne spotkania zborowe do końca marca lub do odwołania stanu epidemii przez Rząd RP. Nie chcemy jednak tracić kontaktu ze Słowem Bożym dlatego na naszej stronie oprócz niedzielnych kazań będą pojawiać się vlogi z tygodniowym rozważaniem Słowa. Najbliższe pojawi … [Read more…]

Spotkanie z misją w Ugandzie

W listopadzie 2018 roku mieliśmy okazję gościć w naszym zborze koordynatorkę misji w Ugandzie – Honoratę Wąsowską. Celem tej wizyty było przybliżenie nam czym zajmuje się organizacja misyjna w Ugandzie, jak wykorzystywane są finanse zbierane na ten cel. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem pracy misjonarzy i wolontariuszy włożonej w polepszanie życia ubogim Ugandyjczykom, sierotom i wdowom, … [Read more…]

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystcznych

Jezus przejawia się przez nas, gdy służymy Yvonne Pitter – Prezydent Karaibskiej Unii Kobiet Baptystycznych 4 listopada 2019 roku Kobiety Baptystyczne z całego świata spotkają się wspólnie, żeby studiować Boże Słowo i modlić się, aby Chrystus miał wpływ na nasz świat. W tym roku skupimy się na SŁUŻENIU oraz podsumujemy nasze pięcioletnie działania, którym przewodziło … [Read more…]