Coś dla duszy i dla ucha

Chór Mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi, przy skromnym udziale grupy uwielbienia z naszego zboru nagrał w listopadzie i grudniu kilka pieśni. Umożliwia to w czasach pandemii zdalną obecność chóru na nabożeństwach niedzielnych i nie tylko.
Życzymy miłego odsłuchu.