Mini konferencja „Jak powstała Biblia”

30 marca została zorganizowana w naszym zborze mini konferencja na temat powstawania Biblii. Wykładowcą był dr Robert Merecz współpracownik Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i dziekan Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Wykład został podzielony na cztery sesje, w których mogliśmy dowiedzieć się w jaki sposób formowały się kanony biblijne, ile było autorów i w jakim czasie powstawały. Wykłady były bardzo ciekawe, poruszały wiele istotnych kwestii, a niejeden uczestnik mógł usłyszeć odpowiedzi na dawno nurtujące pytania.