2018 rok

2018.01.07 Kazanie Pastora Remigiusza Neumanna „Cały dla Boga”

2018.01.14 Kazanie Pastora Remigiusza Neumanna „Miłość – znak szczególny”

2018.01.21 Kazanie Jakuba Jarosławskiego „Zwróć swój wzrok na Jezusa”

2018.01.28 Kazanie Pastora Krystiana Bera „Otwarta lista bohaterów wiary”

2018.02.04 Kazanie Pastora Remigiusza Neumanna „Żywa wiara”

2018.02.11 Kazanie Jakuba Jarosławskiego „Bądźcie świętymi”

2018.02.18 Kazanie Pastora Remigiusza Neumanna „Gdzie On jest?”

2018.03.04 Kazanie Jakuba Jarosławskiego „Jedyna prawda”

2018.03.11 Kazanie Pastora Remigiusza Neumanna z cyklu „Siedem zborów” pt: „Powrót do pierwszej miłości”

2018.03.18 Kazanie Jakuba Jarosławskiego „Gniew Boży na boże dzieci”