Historia naszego kościoła

    Społeczność Chrześcijan Baptystów została założona w Zduńskiej Woli w roku 1885, wcześniej baptyści zduńskowolscy należeli do parafii kurowskiej w powiecie łaskim. Pierwsze nabożeństwo w Zduńskiej Woli zostało odprawione w 1869 roku przez misjonarza – kaznodzieję A.R. Schiewego, zaś drugiego kwietnia 1870 roku odbył się w Zduńskiej Woli pierwszy chrzest na wyznanie wiary, dokonany przez kaznodzieję J. Ronera z Łodzi.

Organizatorami społeczności Baptystów w Zduńskiej Woli byli: kaznodzieja Gottfryd Alf z Kicina w powiecie Ciechanowskim i Karol Ondra. W chwili założenia gmina baptystów liczyła 207 członków. Pierwszym stałym kaznodzieją był Erdmann Thohensee, który prowadził parafię do 1899 roku. Na pierwszych diakonów czyli przełożonych parafii obrano: Juliusza Muchla, Fryderyka Józefa Szindla, Fryderyka Nielitza oraz Daniela Gottschlinga. w 1902 roku parafianie wybudowali kościół wraz z mieszkaniem dla kaznodziei przy ul. Złotnickiego (obecnie ul. Dąbrowskiego).

W 1925 roku Parafia Chrześcijan Baptystów liczyła w Zduńskiej Woli 357 członków zaś wraz z dziewięcioma filiami około 700 wyznawców. Wybitnym przedstawicielem tej społeczności był działający u nas w latach trzydziestych kaznodzieja Edward Kupsch. Jest on autorem książek: „Ekklesia die Ewangelischen Kirchen In Polen” wydanej w Lipsku w 1930 roku.

młodzież z przełożonymi zboru w 1928r

Po wkroczeniu do Zduńskiej Woli Rosjan 19 stycznia 1945 roku Parafia Baptystów przestała istnieć. Tutejsi wyznawcy rozproszyli się po świecie. Tuż po wyzwoleniu urządzono w świątyni obóz-więzienie dla jeńców niemieckich i ukraińskich. Dokonywano tu również egzekucji. Na terenie placu wokół świątyni grzebano ciała pomordowanych. Bezskuteczne starania o odzyskanie budynków kościelnych trwały od września 1945 roku.

Przez wiele lat gmach świątyni pełnił funkcję obiektu magazynowego. Dopiero 17 maja 1990 roku przekazano obiekt kościoła ich dawnym właścicielom na potrzeby kultu religijnego. 16 września 2005 roku rozpoczęto długo oczekiwany remont budynku kościelnego. Remont ten był możliwy dzięki funduszom, które społeczność zduńskowolskich baptystów otrzymała od braci z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi.

kchbzw-2

Dziś społeczność zduńskowolskich Baptystów ciągle wzrasta. Wiara i nadzieja ukierunkowana na Jezusa Chrystusa przynosi owoce w postaci kolejnych chrztów na wyznanie wiary. Bóg działając pośród najbliższych w rodzinach i przyjaciołach , powoduje że społeczność staje się wielopokoleniowa. Cotygodniowe spotkania na niedzielnych nabożeństwach , regularne wspólne modlitwy oraz studiowanie Słowa Bożego, powodują zacieśnianie więzi z Bogiem ale również ze sobą nawzajem.

IMG_8272 copy

Jeżeli masz pragnienie poznawać Boga , szukasz więzi z ludźmi dla których wiara jest sednem i istotą życia zapraszamy do naszej społeczności.