Zapytaj pastora

Seria krótkich filmów odpowiadających na pytania, z którymi my, baptyści, często się spotykamy.

Czyściec i modlitwa za zmarłych – dlaczego w to nie wierzymy?

Czy baptyści wywodzą się od Lutra?

Chrześcijanin, protestant i baptysta – jaka jest różnica?

Dlaczego Kościół Rzymskokatolicki jest jeden a wyznań protestanckich tak wiele?

Dlaczego baptyści nie uznają papieża za swojego zwierzchnika?

Jakie jest zdanie baptystów o LGBT?

Dlaczego baptyści chrzczą się ponownie?

Dlaczego baptyści mówią „Wieczerza Pańska” zamiast „Eucharystia”?

Jakie jest zdanie baptystów na temat aborcji i eutanazji?

Dlaczego baptyści tak dużo mówią o nawróceniu?

Dlaczego baptyści nie modlą się do Marii i świętych?

Dlaczego pastorzy nie żyją w celibacie?

Dlaczego baptyści nie chrzczą niemowląt?

Czy Świadków Jehowy należy utożsamiać z baptystami?

Co to jest dziesięcina?

Czy pastorzy dostają pensje i jak utrzymują się lokalne zbory?