Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystycznych 2019

Jezus przejawia się przez nas, gdy służymy

Yvonne Pitter – Prezydent Karaibskiej Unii Kobiet Baptystycznych

4 listopada 2019 roku Kobiety Baptystyczne z całego świata spotkają się wspólnie, żeby studiować Boże Słowo i modlić się, aby Chrystus miał wpływ na nasz świat. W tym roku skupimy się na SŁUŻENIU oraz podsumujemy nasze pięcioletnie działania, którym przewodziło motto „Powstań, Błyszcz!”. Kobiety baptystyczne, których życiu przyświecało to motto doświadczyły tego, jak Pan przejawiał się przez nie w Społeczności, Przemianie, Jedności, Sprawiedliwości i Służbie. Stałyśmy się bardziej zaangażowane w naszą działalność misyjną szukając pokoju, pojednania, sprawiedliwości i rozwoju poprzez modlitwy, świadectwa i służbę wspierającą przemianę wspólnot. Kobiety Baptystyczne z Karaibów położyły nacisk na służbę maltretowanych kobiet oraz dzieci oraz na handel ludźmi. Przez ponad 58 lat Kobiety Baptystyczne świętowały ten czas modląc się, poszcząc, biorąc udział w weekendowych spotkaniach modlitewnych oraz innych aktywnościach kościelnych odbywających się w listopadzie. W Biblii znajdziemy mnóstwo przykładów ludzi takich jak Dawid, którzy radowali się mogąc służyć i wielbić Pana. Służymy Bogu poprzez służenie innym.

Także kobiety w naszym zboże spotkały się na wspólnym studiowaniu Słowa oraz modlitwie za trudne problemy na wszystkich kontynentach świata. Ważnym punktem tego spotkania było zebranie datków i wybór celu, na które zostaną przeznaczone.