Wykład Gustawa Cieślara

Każdy wspólnota nawet dobrze funkcjonująca potrzebuje czasem wsparcia, naprowadzenia, przypomnienia oraz uzupełnienia. Z takim przesłaniem odwiedził nasz zbór pastor Gustaw Cieślar z Wisły, wykładowca w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Przedstawił nam jak powinien funkcjonować zbór, jak usprawniać funkcje, jak znajdować powołania, jak wspierać się wzajemnie, a także jak przygotować się do głoszenia Ewangelii.