Spotkanie z misją w Ugandzie

W listopadzie 2018 roku mieliśmy okazję gościć w naszym zborze koordynatorkę misji w Ugandzie – Honoratę Wąsowską. Celem tej wizyty było przybliżenie nam czym zajmuje się organizacja misyjna w Ugandzie, jak wykorzystywane są finanse zbierane na ten cel. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem pracy misjonarzy i wolontariuszy włożonej w polepszanie życia ubogim Ugandyjczykom, sierotom i wdowom, a najbardziej ujmujące za serce było usłyszeć jak Bóg troszczy się o tych najsłabszych, jak bardzo zależy Jemu na każdym człowieku, aby każdy z nich usłyszał Dobrą Nowinę oraz usłyszeć o tym jak w sercach tych ludzi budzi się wiara i miłość do Jezusa, jak potrafią długo się modlić i śpiewać na chwałę Panu.

Dlatego postanowiliśmy zaprosić Honoratę, aby opowiedziała o działaniach w Ugandzie szerszej widowni. Spotkanie odbyło się 14 grudnia w Domu Kultury „Lokator” w Zduńskiej Woli i każdy z mieszkańców naszego miasta mógł posłuchać naszego gościa. Koordynatorka najpierw opowiedziała o sobie, w jaki sposób Bóg powołał ją do pracy w Ugandzie, o ciężkich i radosnych chwilach związanych z życiem w miejscu odległym od ojczyzny, odmiennym kulturowo i klimatycznie. Później usłyszeliśmy o tym jak udało jej się zorganizować zbiórki pieniędzy w Polsce i jak je wykorzystano w Ugandzie. Pobudowano szkoły, zaspokojono podstawowe potrzeby Ugandyjczyków, sfinansowano edukację dzieci i młodzieży, zbudowano sierocińce, nauczono nowoczesnego rolnictwa i wykorzystywania zasobów ziemi. Priorytetem misji jest jednak ewangelizacja i jest ona prowadzona nie tylko w szkołach, ale też na wsiach, szpitalach, więzieniach, a także w obozach dla uchodźców. We wszystkich tych działaniach, o których opowiadała Honorata można było dostrzec Boże prowadzenie, nie sposób wyobrazić sobie, aby takie owocne poczynania mogły odbywać się bez wpływu Ducha Świętego.

Jeśli komuś ze słuchaczy było mało tych opowieści, to mógł zakupić książkę autorstwa Honoraty Wąsowskiej o misji w Ugandzie, a także kalendarz na 2020 rok z pięknymi zdjęciami ugandyjskich dzieci i wersetami ze Słowa Bożego. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na edukację dzieci i młodzieży. Można było zadać pytania koordynatorce jak również dowiedzieć się jak stać się wolontariuszem, albo w inny sposób wspomóc misję.

Zapraszamy na stronę www.uganda.info.pl