Światowy Dzień Modlitwy Kobiet

Jak co roku pierwszy poniedziałek listopada jest szczególnym dniem dla kobiet należących do baptystycznych wspólnot na całym świecie. W tym dniu kobiety spotykają się na wspólnej społeczności, której celem jest jest zjednoczenie w modlitwie o siebie nawzajem  oraz  o misje na całym świecie. Ten dzień jest nazywany Światowym Dniem Modlitwy Kobiet Baptystycznych. Od ponad 50 lat ten dzień scala ze sobą kobiety baptystyczne z całego świata poprzez modlitwę i ofiarność,  tak aby świat był zjednany w Chrystusie. Ofiara z tego dnia wspomaga projekty Unii Kontynentalnych, również w Polsce. Od wysokości zebranych środków zależy ile projektów będzie można przeprowadzić w danym roku.

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystycznych rozpoczyna w 2015 roku nową pięcioletnią serię studium w temacie:„Powstań i Zajaśniej”. Przez kolejne pięć lat będziemy uczyć się, że kiedy my powstajemy to On świeci – przez społeczność, jedność, sprawiedliwość i służbę. Nieważne jakie sa nasze fizyczne ograniczenia, ani w jakim w tej chwili punkcie naszej pielgrzymki jesteśmy, wszystkie możemy powstać, tam gdzie jesteśmy by uczynić jeszcze więcej w Bożej służbie. Jezus powiedział, że On jest światłością świata. To jest to światło, które powinno świecić w nas, gdy Mu służymy służąc innym. Światłość, którą jest Chrystus w nas, to światło, które pozwala nam świecić, bo On tak powiedział: ”wy jesteście światłością świata”.

Magda Czerwińska

 

W naszym zborze Dzień Modlitwy odbył się 16 listopada. Zebrałyśmy się w naszym kobiecym gronie, aby wesprzeć swoją modlitwą kobiety baptystyczne na całym świecie. Sprawy tego świata nie są nam obojętne. Zdajemy sobie sprawę, że głód, przemoc, brak edukacji, bieda, epidemie i inne plagi naszych czasów nie znikną od tak, potrzebna jest Boska interwencja. Modliłyśmy się, zatem za siedem kontynentów, z których każdy ma inne problemy, każdy zmaga się z czymś co przerasta działania zwykłego człowieka i głęboko wierzymy w to, że nasz Pan Jezus Chrystus przyjmuje na siebie wszystkie nasze troski i zmartwienia. To Jemu powierzamy  te problemy, bo On jest najlepszym Pocieszycielem i Lekarzem. W Nim pokładamy naszą nadzieję. Chwała Najwyższemu!

sdmk3