Spotkanie młodzieżowe

15215717_1386450998061951_1818395328_o

W dniu 11-tego listopada odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży. Rozpoczęto je wspólnie uwielbiając Pana w pieśniach.
Tematem przewodnim była myśl „Jak żyć” , którą rozwinął brat Jakub pokazując, jaki wpływ na nasze dalsze życie mają decyzję jakie podejmujemy w pewnym kulminacyjnym dla naszego życia momencie. Najlepiej jest dla nas kiedy w momencie podejmowania decyzji odnośnie: pracy, mieszkania, rodziny, środowiska czy przynależności do kościoła – jesteśmy nawróconymi duchowo ludźmi. Jeżeli w tym czasie będziemy kroczyć bez Pana Boga często decyzje te podejmiemy źle bądź zrobi to ktoś za Nas.
Młodzież również wspólnie zastanawiała się nad tym jaka jest wola Boża względem każdego człowieka. Jednomyślnie wyciągnęli wnioski, że Bożą wolą jest: podobieństwo do Jezusa Chrystusa, służba bliźnim, oddawanie Bogu Chwały, zwiastowanie ewangelii.
Fragment ze Słowa Bożego, który przypieczętował rozważanie to werset z Przypowieści Salomona 3:1-7:
„Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!”
Po studium młodzież integrowała się przy przekąskach i grach.
Takie spotkania, młodzież ma pragnienie organizować raz w miesiącu. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10-tego grudnia przy ul. Zielona 1/8 w Zduńskiej Woli. Zapraszamy.

15231530_1386451061395278_1006430954_o 15271238_1386450888061962_1394479453_o 15271475_1386451314728586_1966036959_o 15224703_1386450938061957_954539846_o 15224684_1386450798061971_1053787088_o 15216001_1386450834728634_1292181675_o 15205790_1386450908061960_2138885627_o 15205619_1386451111395273_1035401519_o 15204277_1386451171395267_24192508_o 15204270_1386450944728623_530476719_o