Światowy Dzień Modlitwy Kobiet 2018

Bez nazwy-1
Jak co roku, na początku listopada kobiety z całego świata zbierają się w swoich kościołach, aby modlić się o ważne sprawy, tak i w naszym zborze kobiety spotkały się na wspólnej modlitwie. Tematem przewodnim było – Powstań i świeć poprzez sprawiedliwość i jedność. Słowa te wskazują na to, że jako chrześcijanie nie możemy trwać w izolacji, ale jednoczyć się, jaśnieć światłem Chrystusa, nie trwać w bezczynności, ale otoczyć opieką słabych i biednych, upominać się o sprawiedliwość w imieniu Pana. Choć istnieje wiele organizacji, które powołane są do walki z różnego rodzaju problemami np. przemocy, głodu, dyskryminacji to jednak świat zalewany jest doniesieniami o ofiarach takich doświadczeń, z których bardzo często są to kobiety i dzieci. My – siostry w Chrystusie – wiemy, że mamy w Nim swojego Wybawcę od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości. Łączymy się zatem w modlitwie, aby objawiła się potrzebującym Chwała Boża, gdyż tylko On może zaopatrzyć ludzi, rodziny, społeczność czy cały naród w sprawiedliwość i jedność. Mojżesz przypomina nam, że: „ On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego. Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy.” (5 Moj. 32:4)
Nieodłącznym elementem tego spotkania oprócz wsparcia w modlitwie było zebranie środków na wybrany drogą głosowania projekt wśród tych przedstawionych przez tegoroczne organizatorki ŚDMK.