Kolędy w wykonaniu chóru

Zapraszamy do wysłuchania kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi przy skromnym udziale grupy uwielbienia z naszego zboru.