Koncert chórów „Niech cały świat słucha Go”

18 września w naszym kościele odbył się koncert połączonych chórów: Ewangelickiego Chóru Concordia ze Zgierza oraz Chóru mieszanego Kościoła Chrześcijan Baptystów z Łodzi. Chóry wykonały kantatę E. Clarka: „Niech cały świat słucha Go”. Dyrygowali: Magdalena Szymańska, Rafał Wiecha, Dawid Ber. Akompaniament: Janina Marek-Undas. Recytacja: Maciej Piotrowski. Soliści: Przemysław Orawski, Krystian Ber, Dawid Ber.

Kantata miała ważne przesłanie zarówno dla nienawróconych jak i dla tych, którzy powierzyli swoje życie Bogu. Pomiędzy utworami było recytowane Słowo Boże, głoszące Dobrą Nowinę, przybliżające postać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz Jego ostatnie słowo – nakaz aby głosić ewangelię, nieść światło, aby każdy żyjący na tym świecie poznał Pana i doszedł do zbawienia.