Światowy Dzień Modlitwy Kobiet

dsc_0344

 

W dniu 7 listopada mogłyśmy wziąć udział w corocznym światowym Dniu Modlitwy Kobiet Baptystycznych.
W naszym Zborze jest to szczególny dzień, kiedy możemy razem jednoczyć się w modlitwie o nasze siostry z całego świata.
W tym roku prowadziło nas motto, które przygotowały kobiety z północno-amerykańskiej Unii Kobiet Baptystycznych „ Powstań-Zajaśniej”. Siostra Kasia poprowadziła nas przez studium biblijne 2 listu do Koryntian 1:3-7, który mówi nam, że chwała Jezusa ma świecić na tym świecie przez nas. Chrystus poniósł ciemność tego świata na krzyż, aby Jego światłość mogła świecić przynosząc nieustanne uzdrowienie. Bożą miłości możemy pokazać poprzez współczucie, pocieszenie i pomoc drugiemu człowiekowi. Wysłuchałyśmy także świadectw z życia kobiet, które „ zajaśniały” znajdując swoją służbę wśród dzieci, ludzi bezdomnych, chorych, wdów pogrążonych w samotności.
Wokół nas jest tyle serc, którym możesz zanieść pocieszenie i nadzieję.
Zebrałyśmy również dobrowolną ofiarę na projekty pomocy kobietom w potrzebie. Był to bardzo dobry czas, który pokazał nam problemy, z jakimi borykają się nasze siostry na świecie. Dobry Bóg wskazuje nam w jaki sposób możemy nieść Jego miłość innym.
Droga Siostro gdziekolwiek jesteś: ”Powstań i zajaśniej” dla Jezusa.